• BLUE WORLD FOUNDATION

Inovace, která nás vrací zpět

Co jsme viděli na vlastní oči! Není to mnohdy o lidech, kteří poctivě třídí odpad, ale spíše o tom, kam a jak jej mohou vyhodit. Udivuje mě tento "zlepšovák" zvonů na tříděný odpad, ten, kdo to vymyslel musel být opravdu ekolog! Podívejte se na otvor, kterým máte prostrčit své odpadky.

Tady je třeba hledat příčinu. Možná by také pomohlo, kdyby na kontejnerech byl seznam, kde jsou další nejbližší - kam mám odpad vozit, když nevím kam??? Pak raději přestanu třídit a budu v klidu? To bychom asi nechtěli.

0 zobrazení

Prostřednictvím konkrétních projektů zaměřených na osvětu, vzdělávání a pomoc planetě ZEMI přispíváme k lepšímu životu nás všech. 

© 2019 Blue World Foundation
Design by WEBSTYLE X