top of page

KDO JSME

 

Zakladatelem nadačního fondu Blue World Foundation je zájmové sdružení Blue Lion, z.s., jež je účastněno majetkově v projektech zajišťující čistou mobilitu a aplikování technologických systémů v oblasti “smart energy”.

  

Posláním Blue World Foundation je rozvíjet inovativní řešení, nápady a shromažďovat informace, které budou sdíleny s dalšími organizacemi, partnery a vědci, za účelem vytvoření synergie směřující k implementaci ekologických procesů s cílem snížit environmentální škody jak na zemi, tak i na moři a v ovzduší, a to minimalizací všech zdrojů znečištění.

CO DĚLÁME

Pro lepší život na Zemi.
Společně.

 

Prostřednictvím konkrétních projektů zaměřených na osvětu, vzdělávání a pomoc planetě ZEMI přispíváme k lepšímu životu nás všech. Hlavním cílem je naší činností změnit nejen myšlení těch, kteří permanentně přírodu znečišťují, ale také každého jednotlivce. 


Naše poselství budoucím generacím:
"Uchovejme přírodu barevnou a svěží! Pečujme o své okolí, buďme Zemi vděční za to, co nám dává a chraňme všechny její krásy i pro budoucí generace." BWF

bottom of page