top of page

BLUE LNG NETWORK CZECHIA, POLAND, SLOVAKIA - Probíhající projekt

Zkapalnění zemního plynu  a jeho využití v oblasti dopravy, plynofikace průmyslu v oblastech, kde jsou využívána tuhá paliva. Posláním projektu je snížení emisí z fosilních paliv a to jak v oblasti dopravy, tak i  průmyslu a tepelných zdrojích. 

 

Nositelem projektu je společnost Blue LNG, SE. Projekt byl zahájen v roce 2017 s cílem dokončit jej do roku 2021 s celkovou investicí v objemu 22 mil. EUR.

Partner projektu: BLUE LNG, SE, Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 05938848
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 5094378399/0800

K stažení:

bottom of page