top of page

PITNÁ VODA - Projekt v přípravě

Pitná voda a energie Blue Power:  Máme řešení, jak zpřístupnit a zlevnit odsolování. 
Autonomní zařízení na odsolování vody a výrobu elektrické energie je systém, který minimalizuje energetickou zátěž, zlevňuje celý proces proměny slané vody v pitnou. Provoz zařízení je bez potřeby napojení na elektrickou energii a s nízkými provozními náklady.

K stažení:

bottom of page