top of page

PROJEKT SMART CITY

Snížení emisí v ovzduší hlavně městských aglomerací je cílem tohoto projektu. Prostřednictvím zavádění alternativního pohonu dopravních prostředků a osvětou o jejich užívání se snažíme oslovit co nejširší cílovou skupinu. Naším posláním je zajištění legislativní podpory a nalezení širokého spektra podporovatelů nejen z řad obyvatel, ale především organizací, firem a institucí.

K stažení:

bottom of page