PROJEKT SMART CITY

Snížení emisí v ovzduší hlavně městských aglomerací je cílem tohoto projektu. Prostřednictvím zavádění alternativního pohonu dopravních prostředků a osvětou o jejich užívání se snažíme oslovit co nejširší cílovou skupinu. Naším posláním je zajištění legislativní podpory a nalezení širokého spektra podporovatelů nejen z řad obyvatel, ale především organizací, firem a institucí.

K stažení:

Prostřednictvím konkrétních projektů zaměřených na osvětu, vzdělávání a pomoc planetě ZEMI přispíváme k lepšímu životu nás všech. 

© 2021 Blue World Foundation
Design UON.