top of page

LIDÉ

 
 
KAŽDODENNÍMI MALIČKOSTMI DĚLÁME VELKÉ VĚCI

 

KULTURA:
Svými aktivitami podporujeme rozvoj nadaných dětí a mládeže, pomáháme jim při realizaci jejich projektů. Organizacím a institucím působícím v oblasti kultury poskytujeme finanční pomoc potřebnou k jejich fungování. Pořádáním benefičních akcí se chceme formou osvěty kreativně zapojit do nových projektů, které budou současně pomáhat ve vytváření zdravé atmosféry k záchraně planety Země.


VZDĚLÁVÁNÍ:
Vzdělávání není jen o školách, ale jsou to především zkušenosti, které chceme předávat tam, kde je to třeba. Chceme poskytnout finanční prostředky do rozvoje a vzdělávání nejen těch, kteří se chtějí učit, ale především těch, kteří chtějí učit. Chceme budovat kvalitní vzdělávací zařízení s nejnovějšími technologiemi pro výuku a vysílat nadané studenty na zahraniční stáže a poskytovat jim stipendia.


SPORT:
Rozvíjíme pohybové aktivity pro všechny generace. U mladých nadaných sportovců podporujeme jejich talent a pomáháme jim být úspěšní, u seniorů zajišťujeme kvalitní pohybové aktivity, přístupné pro všechny, tak, aby zůstali co nejdéle v životě aktivní a tudíž i zdraví.


ZDRAVÍ:
Abychom mohli vše zdárně zvládnout, potřebujeme být zdraví a v kondici, proto chceme budovat a podporovat rehabilitační, zdravotnická a lázeňská zařízení. Poskytneme finanční prostředky těm, kteří si nemohou dovolit kvalitní léčbu, či rekondiční pobyty. Lidem s handicapem chceme pomáhat nejen finančně, ale také podpůrnými aktivitami, které by zajistily jejich běžné fungování. Chráníme prevencí a osvětovými programy především mladé lidi před nástrahami, které jsou všude kolem nás, ať už jsou to alkohol, drogy, či jiné závislosti, které vedou k civilizačním chorobám.

 
 
HLAVNÍ AKTIVITY

 

-    Rozvíjet a podporovat nadané a talentované jedince je našim cílem
-    Chránit a pomáhat slabým a nemocným je naším posláním
-    Investovat do výzkumu, vzdělání, osvěty, kultury a cestování je našim prioritou

LIDÉ

VODA

 
 
ČISTÍME TOKY OD PRAMENŮ K OCEÁNŮM

 

Na dnech oceánů a moří leží stopy každého z nás, i když u nás moře nemáme, neznamená to, že se nás netýká jeho znečištění. Neseme zodpovědnost za to, co děláme, jak se k přírodě chováme, proto chceme díky preventivním programům chránit zdroje pitné vody a všechny ostatní vodní toky. Tam, kde voda chybí ji lidem poskytnout.

 

Chceme pečovat o zásobárny pitné vody, díky osvětě podporovat systém zachycování vody v krajině přirozenou cestou. Prostřednictvím eventů s vodními sporty edukovat širokou veřejnost o stavu vodních toků a motivovat je k ochraně sebemenšího vodního toku v jejich okolí.

 
 
HLAVNÍ AKTIVITY

 

-    Vyčistit vodní toky a obnovit v nich život je naší prioritou
-    Osvěta a aktivní přístup k rekultivaci vodních toků je naším posláním
-    Zachránit zdroje pitné vody a poskytnout ji tam, kde zcela chybí je našim cílem

VODA

VZDUCH

 
 
POMÁHÁME SVĚTU DÝCHAT

 

Chceme, aby lidé začali chápat, že je třeba změnit své vzorce chování a přispět tak k lepším životním podmínkám nás všech.


Všem, kdo se chtějí zapojit do aktivit spojených s ochranou ovzduší ať už jednotlivcům, spolkům, fyzickým či právnickým osobám, poskytneme ekonomickou podporu.

 
 
HLAVNÍ AKTIVITY

-    Obnova čistého ovzduší je naší prioritou
-    Nahradit staré technologie výroby za nové, nezátěžové je naším cílem
-    Investovat do výzkumu a vzdělání je naším posláním

VZDUCH

ZEMĚ

 
 
CHRÁNÍME ZEMI PRO ŽIVOT

 

Poporujeme poznávání a mezinárodní projekty, které nám pomohou chápat, jak se o planetu Zemi lépe starat, abychom mohli déle a lépe žít. Vše, kde můžeme pomoci ať už je to oblast recyklací, třídění odpadu, rekultivace přírody, péče o ohrožené živočišné i rostlinné druhy… 


Nemusíte jezdit na konec světa, vždyť i každodenní cesta do práce může být obohacující pro každého z nás, stačí se jen dívat a vnímat ji v detailech.

 
 
HLAVNÍ AKTIVITY

 

-    Investovat do poznávání a získat nové poznatky z cest je našim posláním
-    Podporovat vše, co vede k rekultivaci a obnově přírodních zdrojů je naším cílem
-    Edukovat a šířit osvětu, která je cílená na záchranu životního prostředí je naší prioritou

ZEMĚ

ENERGIE

 
 
HLEDÁME LEPŠÍ ENERGIE PRO NÁŠ ŽIVOT

 

Podporujeme a spolurealizujeme aktivity vedoucí k jejich propagaci a šíření. Našim cílem je co nejdříve snížit škodlivé emise v automobilovém průmyslu zaváděním elektromobilů.

 

Díky našemu NF poskytujeme finanční podporu na obměnu vozových parků, využívání obnovitelných zdrojů energií při výrobě a v nemalé míře investujeme do výzkumu a vzdělávání v oblasti moderních technologií, recyklací a obnovitelných zdrojů.

 
 
HLAVNÍ AKTIVITY

 

-    Obnova vozových parků je naší prioritou
-    Nahradit zátěžové energie novými technologiemi je cílem
-    Investovat do výzkumu a vzdělání je naším posláním

ENERGIE
bottom of page